Meka med din Motocross hoj

Standard

  Här handlar det mycket om amerikanska bilar och den stora glädjen att äga och köra dem. Det är också många som finner glädje i att meka med sina kära ägodelar. Här vill vi bara påtala att det inte bara gäller amerikanska bilar. Du som har en motocross, kan också vara intresserad av att meka. […]

AACS

Standard

För de som bor i Sala och har ett stort intresse för äldre amerikanska bilar är ett medlemskap i AACS (American Automobile Club Sala) nästan ett måste. Klubben startades 1977 men på grund av vikande intresse låg den sedan nere mellan 1981/82 och 1997. Över hela Sverige ökade intresset för dessa bilar starkt under 90-talet […]