Passionen för amerikanska bilar består

För den oinvigde kan det tyckas märkligt men intresset för amerikanska bilar är kanske större än någonsin i Sverige. Medlemsantalet i ACCS, American Car Club Sweden, var rekordhögt år 2014 och under den årliga träffen i Emmaboda slogs alla tiders besöksrekord med 2800 bilar. Vad det är som gör intresset och passionen för amerikanska bilar och kultur så stor är svårt att besvara. Oavsett om det är nostalgi och längtan efter enklare tider eller helt enkelt att man uppskattar den tidens design och livsstil så är passionen ett faktum.

Crusin Det finns en hel del motorklubbar runt i Sverige och väldigt många är klubbar för personer som är passionerade över amerikanska bilar. ACCS är en intresseorganisation på riksnivå som arbetar för bättre villkor för motorhobbyn och många klubbar är anslutna till organisationen. Vad som är gemensamt för alla ACCS anslutna klubbar är att föreningen ska verka för ökad förståelse för bilen som hobby och fritidssyssla för motorintresserade i alla åldrar.

Motorklubbarna runt om i landet är olika stora och arbetar således på olika sätt men många av de ordnar även träffar för bilintresserade. Dessa träffar kan vara enorma och en av de största i världen anordnas i Västerås varje år sedan 1978 och har runt 20 000 besökande fordon. Alla träffar är naturligtvis inte så stora men många mindre motorklubbar anordnar mindre träffar flera gånger per år. Att visa upp bilen är en stor del av intresset men gemenskapen och möjligheten att meka på bilarna tillsammans med andra som delar ens hobby är ändå ofta den största dragningskraften för klubbarna.

En variant på träff för de med intresse för amerikanska bilar är cruisingkvällar. Då handlar det främst om att visa upp sina bilar för andra (som inte är med i klubben) genom att åka sakta genom stadskärnan (cruisa). Kvällarna har blivit ett populärt inslag i många städer under sommarmånaderna och tidningarna är snabba att lyfta fram när det är dessa cruisingkvällar. Det gör att det inte sällan är tusentals ortsbor som tar sig ner till stadskärnan för att få njuta av en mängd riktigt snygga amerikanska bilar.

Det finns klubbar i många städer från Kiruna i norr till Skåne i söder så har man ett intresse för amerikanska bilar kan det vara en god idé att kontakta närmaste klubb för att träffa andra som delar samma intresse för det finns gott om de i Sverige.