Meka med din Motocross hoj

Standard

Här handlar det mycket om amerikanska bilar och den stora glädjen att äga och köra dem. Det är också många som finner glädje i att meka med sina kära ägodelar. Här vill vi bara påtala att det inte bara gäller amerikanska bilar. Du som har en motocross, kan också vara intresserad av att meka. Egentligen […]

AACS

Standard

För de som bor i Sala och har ett stort intresse för äldre amerikanska bilar är ett medlemskap i AACS (American Automobile Club Sala) nästan ett måste. Klubben startades 1977 men på grund av vikande intresse låg den sedan nere mellan 1981/82 och 1997. Över hela Sverige ökade intresset för dessa bilar starkt under 90-talet […]