Road trip i populärkultur

Standard

Nyckeln till vägen och de mysterier som vägen kan ge upphov till är en källa att ösa ur för filmproducenter, låtskrivare och författare. Så har det varit sedan bilen kom i var mans ägo och många klassiska verk utspelar sig just under en road trip. En av världens mest berömda böcker är Steinbecks ”Vredens druvor” som utspelar sig utefter Route 66. Även Jack Kerouac skrev om Route 66 i ”På drift”. När det gäller filmens värld kan ”Easy Rider” nämnas som ett klassiskt exempel på en road movie, så även ”Thelma och Louise”.
Road Trip

I och med att så kallade road-trips tar handlingen från en plats till en annan får denna typ av skildring en dynamisk utveckling till skillnad från kulturyttringar som låser sig på en och samma plats. Förr i tiden då världen var mer svårtillgänglig och vanligt folk inte kunde röra på sig som i dagens samhälle blev ”Jorden runt på 80 dagar” av Jules Verne en riktig sensation. Människor fick med bokberättelsernas hjälp möjlighet att drömma sig bort till avlägsna platser. Ofta är road-trippen också existentiell – under resans gång och via dess möten och händelser får karaktärerna insikt och kommer närmare upptäckten om vad meningen med livet är.